Nicol van Panhuis

 

Nicol van Panhuis is BIG-geregistreerd psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog, tevens is zij door de NVRG erkend systeemtherapeut. Ze is lid van de NVP, VKJP en NVRG.

Nicol van Panhuis Nicol richt zich op infants, kinderen en jongeren, waarbij ouders vanzelfsprekend bij de behandeling worden betrokken. Tevens werkt ze met (jong)volwassenen, gezinnen en echtparen. Ze heeft veel ervaring met onderzoek naar en behandeling van diverse klachtgebieden.

Nicol maakt gebruik van verschillende methoden en technieken, zoals schematherapie, psychodynamische psychotherapie, mentaliseren bevorderende therapie (MBT), systeemtherapie en cognitieve gedragstherapie (CGT). De behandeling is afgestemd op de cliënt en sluit aan bij diens problemen, hulpvraag en diagnose.

Ook geeft Nicol supervisie aan psychologen die in opleiding zijn tot GZ-psycholoog en psychotherapeuten in opleiding.

Hoe de zorg geregeld is, staat beschreven in haar kwaliteitsstatuut.

Nicol hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt omgegaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) staat beschreven in haar privacystatement.


Registraties

Gz-psycholoog BIG                          19063806825
Psychotherapeut BIG                       19063806816
AGB zorgverlener                             94012892                        
AGB praktijk                                      94061780                              
Kamer van Koophandel                    62072633              


Lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie (VKJP)
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 


Tarievenlijst en overzicht contracten zorgverzekeraars 

De tarieven die in 2022 worden gehanteerd zijn opgenomen in de Tarievenlijst Nicol van Panhuis.
De zorgverzekeraars met wie Nicol een contract heeft afgesloten in 2022 zijn opgenomen in een overzicht. 

 
 

Terug naar beginpagina