Nicol van Panhuis

 

Nicol van Panhuis is BIG-geregistreerd psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog. Ook is zij erkend schematherapeut en systeemtherapeut. Ze is lid van de LVVP, NVP, VKJP, Vst en NVRG.
NIcol is geregistreerd supervisor VKJP en geeft supervisie aan psychologen en psychotherapeuten in opleiding.

Nicol van Panhuis Nicol richt zich op infants, kinderen en jongeren, waarbij ouders vanzelfsprekend bij de behandeling worden betrokken. Tevens werkt ze met (jong)volwassenen, gezinnen en echtparen. Ze heeft veel ervaring met onderzoek naar en behandeling van diverse klachtgebieden.

Nicol maakt gebruik van verschillende methoden en technieken, zoals schematherapie, psychodynamische psychotherapie, mentaliseren bevorderende therapie (MBT), systeemtherapie en cognitieve gedragstherapie (CGT). De behandeling is afgestemd op de cliënt en sluit aan bij diens problemen, hulpvraag en diagnose. Het opbouwen van een goede werkrelatie acht ze als essentieel in het proces van verandering.

Hoe de zorg geregeld is, staat beschreven in haar kwaliteitsstatuut.

Nicol hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt omgegaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) staat beschreven in haar privacystatement.


Registraties

Gz-psycholoog BIG                          19063806825
Psychotherapeut BIG                       19063806816
AGB zorgverlener                             94012892                        
AGB praktijk                                      94061780                              
Kamer van Koophandel                    62072633              


Lidmaatschappen

Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten ( LVVP)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Vereniging voor Schematherapie (VSt)
Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie (VKJP)
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 


Tarievenlijst en overzicht contracten zorgverzekeraars 

De tarieven van 2024 zijn de NZA tarieven. 
De zorgverzekeraars met wie Nicol een contract heeft afgesloten in 2024 zijn opgenomen in een overzicht. 

Voor aanmelding kunt u contact opnemen per mail: nicolvanpanhuis@debinnenplaats.nu of telefoon 06 27023579

 
 

Terug naar beginpagina