Aanmelden Volwassene


Wij hanteren momenteel een aanmeldingsstop voor de Specialistische GGZ. 

Voor de Basis GGZ  kunt u zich wel aanmelden. Momenteel kunt u niet op korte termijn terecht bij de behandelaren van het Singelhuis maar wel bij collega mw. H. van de Sluijs met wie het Singelhuis een samenwerkingsverband is aangegaan. 

U kunt zelf direct contact opnemen met Henriette van de Sluijs  via telefoonnr 06 40232452 of zich via ons aanmelden. 

Reden voor de stop binnen de SGGZ is dat de tijd tussen aanmelding en het moment dat een eerste afspraak kan plaats hebben momenteel meer dan 4 weken bedraagt. Dit is meer dan de maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen.

U kunt uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling start.
Ook kunt u zelf zoeken naar collega’s in Utrecht stad via de website van het Utrechtse Psychologen Cooperatie, 1nP of Psycholoog & psychotherapeut specialisten stad Utrecht


Belangrijke informatie

Per 1 januari 2022 gaat het Zorgprestatiemodel (ZPM); het nieuwe bekostigingssysteem van start.
Dit betekent dat de huidige zorg (zowel de DBC’s vanuit de Spec. ggz als de Prestaties vanuit de Basis ggz) op 31 december 2021 afgesloten moeten worden, met een zogenaamde 'harde' afsluiting.
Per kalenderjaar is er voor alle zorg vanuit de zorgverzekeringswet sprake van een verplicht Eigen Risico. Voor DBC's en prestaties is het startmoment daarbij bepalend. Als er sprake was van een zorgtraject dat doorloopt in het volgende jaar, telde dat niet als afzonderlijk traject waar in het nieuwe jaar het Eigen Risico weer van aangesproken zou moeten worden.
Door de komst van het ZPM wordt deze regelgeving anders. Vanaf januari 2022 starten álle cliënten met een nieuw zorgtraject en zal het Eigen Risico over 2022 direct worden aangesproken. 

Met vriendelijke groeten,
Het team van het Singelhuis


Terug naar beginpagina